Statsrådets precisering: Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras

20.03.2020 15:58

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Barn

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurserna 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurserna 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Statsrådets förordning om saken ändrades den 20 mars. Ändringen ökar elevernas lika rätt att vid behov få närundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. För elever i årskurserna fyra till tio ordnas undervisningen som distansundervisning och genom alternativa undervisningsmetoder istället för närundervisning. Syftet med begränsningarna är i första hand att förhindra spridningen av coronaviruset.

Ändringen i förordningen träder i kraft måndagen den 23 mars 2020

Vi ber vårdnadshavarna meddela via Wilma till skolans rektor senast söndag 22.3.2020 kl. 12:00 ifall barnen i årskurserna 1-3 deltar i närundervisningen i skolan fr.o.m. 23.3.2020. Vi behöver uppgifterna för att ordna skolskjutsen och -lunchen.

Tack för er hjälp!

kyrkslätts fyr