Ställ upp som kandidat i ungdomsfullmäktigevalet!

18.09.2019 00:01

Kategori: Ungdomsfullmäktige Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Är du en 13–18-årig Kyrkslättsbo, som vill vara med och påverka saker och ting inom Kyrkslätts kommun? Anmäl dig i så fall som kandidat till ungdomsfullmäktige i Kyrkslätt för perioden 2020–2021.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att främja och utveckla ungas möjligheter att påverka och att representera de unga i beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige håller också kontakt med de unga och med olika instanser som arbetar med ungdomar.

Alla som fyller 13–18 år i år och som har Kyrkslätt som hemort kan ställa upp som kandidater och också rösta i valet. Anmäl dig som kandidat senast fredag 11.10.2019 kl. 16.00 antingen elektroniskt eller på en pappersblankett som du kan få bl.a. på ungdomslokalerna.

Röstningen ordnas 12–16.11.2019. Den egentliga röstningsdagen på skolorna är 12.11.2019.

Läs mer om ungdomsfullmäktige 

Barnvänlig kommun -logo

Nuvarande ungdomsfullmäktige