Stadsrummet i förändring: Företagande i Kyrkslätts centrum 2030

03.12.2020 17:00 - 19:00

Kategori: FöretagandeSeminariumIdrott och sport

Evenemanget är avsett för företagare och instanser som är intresserade av företagsamhet i Kyrkslätt

PROGRAM

  • Inledningsord - kommundirektör Tarmo Aarnio
  • Presentation av framtidens Kyrkslätts centrumområde - detaljplanechef Simon Store
    • Detaljplanesituationen
    • Utveckling av upplevelsecentrumet och serviceutbudet
  • Idéverkstad

Välkommen!

Anmälning >> (senast 1.12.2020)

Program >>