Språkinfo för ettornas föräldrar i de finskspråkiga skolorna

24.10.2019 08:40

Kategori: Skolor Barn

Studierna i det första främmande språket (A1-språket) inleds från och med början av nästa år redan i årskurs 1 i hela landet. I Kyrkslätt har undervisningen i A1-språket inletts i de svenskspråkiga skolorna i början av höstterminen och i de finskspråkiga skolorna inleds undervisningen i början av vårterminen.

I de finskspråkiga skolorna ordnas språkinfon oktober-november där vårdnadshavarna får mer detaljerad information om språkstigarna och tidtabellen för språkval i Kyrkslätt. Det finns också möjlighet att prata med språklärarna. 

I och med att språkundervisningen tidigareläggs utvidgas urvalet av A1-språk i de finskspråkiga skolorna i Kyrkslätt, och i fortsättningen kan eleverna välja svenska och engelska som A1-språk. Eleverna i årskurs 1 med vårdnadshavare väljer språk inom oktober–november. 

I de svenskspråkiga skolorna är A1-språket finska.

Enligt undersökningar förstår de som inlett sina språkstudier tidigare bättre det språk de hör, vågar använda det och är mer motiverade att studera. Mångsidiga språkkunskaper är en fördel i arbetslivet. 

Ordmoln med ord på olika språk