Specialtandläkartjänster

Om ditt barn behöver tandreglering, genomförs vården i regel i Kyrkslätt under ledning av vår egen tandreglerare. Om vår tandläkare konstaterar att din eller ditt barns tandvård förutsätter vård som ges av specialtandläkare inom andra branscher, ger vi dig/ditt barn en remiss till enheten för specialiserad munvård för huvudstadsregionen och Kyrkslätt (SEHYK). I SEHYK kan vi anlita specialtandläkare inom alla specialbranscher. Vänligen ta i beaktande att under 18-åringars specialtandläkaravgifter är något högre än hälsocentralens vanliga klientavgifter.

I allra svåraste situationer som förutsätter sjukhusvård kan vi även anlita HNS:s specialiserade sjukvård till vilken du vid behov får en remiss av vår tandläkare. Avgifterna för den specialiserade sjukvården består i huvudsak av poliklinikavgifter och avgifter för vårddagar och de gäller också personer under 18 år.