Specialsjukskötare / psykiatrisk sjukskötare, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, stödtjänster för funktionsförmågan, missbrukarvårdstjänster

12.03.2019 13:07

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, stödtjänster för funktionsförmågan, missbrukarvårdstjänster

 

 

 

Specialsjukskötare / psykiatrisk sjukskötare

 

Vi ledigförklarar en tjänst som specialsjukskötare inom Kyrkslätts kommuns missbrukarvårdstjänster fr.o.m. 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.

 

Behörighetskrav för tjänsten är  legitimering i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Vi söker i första hand en psykiatrisk sjukskötare. Tidigare erfarenhet av rusmedelsarbete, terapeutiska färdigheter och kunskaper i svenska räknas som merit. Körkort är en fördel men inte nödvändigt. Vi förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster är en enhet som koncentrerar sig på polikliniskt rusmedelsarbete. I enheten vårdas rusmedels- och spelberoende klienter och deras anhöriga. Arbetet omfattar bedömning av vårdbehovet, jourarbete, handledning av grupper, individuella samtal, deltagande i krisjouren och handledning av grupperna inom dagverksamheten. Sjukskötaren arbetar i ett mångprofessionellt team. Arbetsgruppen omfattar en missbrukarterapeut, sjukskötare, missbrukarhandledare, chefen för missbrukarvården och en deltidsanställd läkare.

 

I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta tjänsten.

 

Lönen utgår enligt AKTA.

 

Arbetet börjar 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.

 

Arbetstiden är 38,75 h, allmän arbetstid i genomsnitt. I arbetet ingår också veckoslutsarbete.

 

Lämna din ansökan före 28.3.2019 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett (arbetsnyckel 221818).

Ytterligare information ges av chefen för missbrukarvården Kari Kopra tfn 040-7075118 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser.  Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.