Specialbarnträdgårdslärare, Kyrkslätts kommun, Kolsarin päiväkoti

11.10.2018 14:47

Kategori: Kungörelse

Specialbarnträdgårdslärare, ansökningstiden förlängd

 BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN, Dagvård, Finska tjänster inom småbarnspedagogik, Stöd för växande, utveckling och inlärning

Jobbnyckel 195809

 

I Kyrkslätts kommun ledigförklaras en tjänst som specialbarnträdgårdslärare (signum 2000992398) från och med 2.1.2019. Befattningen är för tillfället placerad i gruppen för effektiverat stöd i Kolsarin päiväkoti. I gruppen för effektiverat stöd arbetar förutom en specialbarnträdgårdslärare även en barnträdgårdslärare och en närvårdare. Det finns tolv barn, varav fem har behov av effektiverat stöd eller särskilt stöd. I daghemmet arbetar också en specialbarnträdgårdslärare med vidgat arbetsområde.

 

Vi förväntar oss att du har goda färdigheter i interaktion och teamarbete utöver kompetens i stöd för växande och inlärning.

 

Behörighetskrav för tjänster som specialbarnträdgårdslärare är lagen om småbarnspedagogik § 30 (540/2018). Som sökande beaktas också de som blir utexaminerade efter att ansökningstiden har gått ut. I så fall inleds arbetet på viss tid tills personen får behörighet.

 

Den som blivit vald ska visa upp ett godtagbart läkarutlåtande eller ett av Kyrkslätts kommuns företagshälsovård utfärdat utlåtande om sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag inom 14 dagar från delfåendet av beslutet (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

 

Ansökningarna ska tillställas elektroniskt senast 29.10.2018 kl. 12.00 (ansökningstiden förlängd) på adressen: www.kuntarekry.fi.

Jobbnyckel 195809

 

Förfrågningar:

Daghemsföreståndare Kaisa Kaarre, 050-577 4698

Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman, 050 577 4991.

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Arbetet inleds: 2.1.2019

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.