Specialbarnträdgårdslärare , Kyrkslätts kommun, dagvård, finska tjänster inom småbarnspedagogik, Kolsarin päiväkoti

13.09.2018 06:00

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun, BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN, Dagvård, Finska tjänster inom småbarnspedagogik, Stöd för växande, utveckling och inlärning

 

Specialbarnträdgårdslärare (jobbnyckel 195809)

 

I Kyrkslätts kommun ledigförklaras en tjänst som specialbarnträdgårdslärare (signum 2000992398) från och med 2.1.2019. Befattningen är för tillfället placerad i gruppen för effektiverat stöd i Kolsarin päiväkoti. I gruppen för effektiverat stöd arbetar förutom en specialbarnträdgårdslärare även en barnträdgårdslärare och en närvårdare. Det finns tolv barn, varav fem har behov av effektiverat stöd eller särskilt stöd. I daghemmet arbetar också en specialträdgårdslärare med vidgat arbetsområde.

 

Vi förväntar oss att du har goda färdigheter i interaktion och teamarbete utöver kompetens i stöd för växande och inlärning.

 

Behörighetskrav för tjänster som specialbarnträdgårdslärare är lagen om småbarnspedagogik § 30 (540/2018). Som sökande beaktas också de som blir utexaminerade efter att ansökningstiden har gått ut. I så fall inleds arbetet på viss tid tills personen får behörighet.

 

Den som blivit vald ska visa upp ett godtagbart läkarutlåtande eller ett av Kyrkslätts kommuns företagshälsovård utfärdat utlåtande om sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag inom 14 dagar från delfåendet av beslutet (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

 

Arbetet inleds: 2.1.2019

 

Ansökningarna ska tillställas elektroniskt senast 27.9.2018 kl. 12.00 på adressen: www.kuntarekry.fi.

 

Förfrågningar: Koordinatorn för specialdagvården Marjatta Reinman, 050 5774991, daghemsföreståndare Kaisa Kaarre, tfn 050 5774698, e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser.  Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi

www.kyrkslatt.fi