Specialarrangemang inom småbarnspedagogiken och bildningen

13.03.2020 17:35

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Barn

Fredagen 13.3.2020 har vårdnadshavarna med barn i skola, förskola och daghem tagit del av följande information gällande åtgärderna som tas för att bekämpa coronaviruset.

När man är sjuk ska man inte gå till daghemmet, skolan eller jobbet

Barn ska inte heller gå till daghemmet eller skolan om man misstänker att de är sjuka.

Barn, unga och studerande som återvänder från utlandet bör stanna hemma i två veckor och avtala med sitt eget daghem eller sin egen skola om tidpunkten för återgång till daghem eller skola och om arrangemangen under frånvaron. 

Skolelevernas vårdnadshavare kan vara i kontakt med klassläraren eller klassföreståndaren, och vårdnadshavarna till barn i dagvård och förskola kan kontakta daghemsföreståndaren.

Ring till hälsocentralen och stanna hemma och vänta på instruktioner om du tror att du eller ditt barn behöver hjälp av sjukvårdspersonal – om du t.ex. har akuta luftvägssymtom, som feber, hosta eller andningssvårigheter eller om du misstänker infektion orsakad av coronaviruset. På så sätt kan vi sakta ner spridningen av sjukdomen.

Kontaktuppgifterna i Kyrkslätt
• hälsocentralen tfn 09 2968 3401
• Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut då hälsostationerna är stängda, tfn 116 117

Elever som förordnas i karantän i sitt hem får närmare anvisningar om självständiga studier av skolan. I undervisningen utnyttjas distansförbindelser då det är möjligt. Eleverna ska hålla alla skolböcker hemma och varje skoldag tar de med sig de böcker som behövs till skolan och hem igen.

Vid karantän ordnas inte förskoleundervisning eller småbarnspedagogik på distans.

Skolornas och gymnasiernas utlandsresor ställs in tillsvidare. Besök från utlandet som planerats i daghemmen, skolorna och gymnasierna skjuts upp.

 

Bildnings- och fritidstjänsterna 13.3.2020

kommunens fyr