Sparåtgärderna minskade anslaget för underhåll och antalet idrottsplatser som underhålls

02.06.2021 10:37

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Fritid

Bildnings- och fritidsnämnden godkände 3.3.2021 den nya skötselklassificeringen av idrottsplatser. I skötselklassificeringen ingår sammanlagt 85 idrottsplatser som underhålls av kommunen.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29.6.2020 om balansering av kommunekonomin och beslut 14.12.2020 om budgeten för år 2021 har anslagen för underhåll av idrottsplatserna under åren 2020 och 2021 minskats med sammanlagt 150 000 euro.

På grund av att underhållsanslagen har minskat och att nya idrottsplatser samtidigt tagits i bruk har man i fråga om idrottsplatserna också varit tvungen att göra nedskärningar. 

I samband med godkännandet av skötselklassificeringen beslutade bildnings- och fritidsnämnden 3.3.2021 lägga till följande 12 nya idrottsplatser i skötselklassificeringen:

 • Kostnadseffekten av de nya objekten / år 40 000 euro.
 • Förkortningen SK i idrottsplatsrubriken anger nivån på skötselklassificeringen.

Bollplaner gräs

 • SK3 Navala

Bollplaner konstgräs SK1

 • konstgräset vid Jokirinteen koulu

Skidspår

 • SK3 Övriga spår (som ska skötas enligt avtal)

Isplaner SK1:

 • Kusas
 • Planen vid Jokirinteen oppimiskeskus

Skötsel av friluftsområden och naturstigar SK1:

 • Hasselstigen
 • Eriks kulturstig
 • Glansbaggestigen

Idrottsparker och näridrottsplatser SK1:

 • Vattentornsbackens näridrottsplats
 • Kantviks näridrottsplats
 • Kyrkdalens idrottspark

Övriga idrottsplatser och områden

 • Multigolf-banan Masaby

och lägga ned följande 31 idrottsplatser:

 • Kostnadseffekten av objekten som ska avlägsnas / år 96 100 euro.
 • Förkortningen SK i idrottsplatsrubriken anger nivån på skötselklassificeringen.

Bollplaner sand SK2

 • Planen vid centralskolan
 • Gatukorgboll i Lappböle

Bollplaner sand SK3

 • Haapajärvi
 • Oitbacka
 • Obbnäs
 • Vecklax
 • Bro
 • Vols
 • Friggesby
 • Karuby

Motionsslingor SK2

 • Obbnäs motionsslinga

Båthamnar SK1

 • Porkala

Skidspår SK2

 • Kyrkvalla-Hindersby skidspår
 • Jolkby skogsväg
 • Obbnäs skidspår

Skidspår SK3

 • Oitbackan skidspår
 • Sundets skidspår -flyttas under övriga skidspår (ska skötas enligt avtal)
 • Skidspåret vid Bobäcks skola -flyttas under övriga skidspår (ska skötas enligt avtal)

Isplaner SK2:

 • Lappböle plan
 • Planen vid Oitbacka skola
 • Planen vid Obbnäs skola
 • Planen vid centralskolan

Isplaner SK3:

 • Planen i Bro
 • Planen vid Friggesby skola
 • Planen vid Karuby skola
 • Planen vid Vols skola

Rinkar SK2

 • Rinken i Vecklax

Badstränder SK2:

 • Obbnäs badstrand
 • Svartviks badstrand
 • Långviks badstrand

och Övertryckshallen i Masaby

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 3.3.2021 enhälligt tillägg av nya idrottsplatser och nedläggningar av befintliga idrottsplatser.

Läs även nyheten som publicerats tidigare 16.4.2021.

Den egentliga skötseln och underhållet av idrottsplatser och områden hör till samhällstekniska sektorns underhållstjänster. För närvarande utförs sommarens iståndsättning i enlighet med skötselklassificeringen.

Ytterligare information och respons:

nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi eller via webbplatsen på adressen https://www.kyrkslatt.fi/ge-respons

Näridrottsplats Vesitorninmäki