Sommarsedlar delas ut fr.o.m. 3.4 också i Veikkola och Masaby

15.03.2018 13:12

Kategori: Sysselsättning Företagande Unga

Utdelningen av sommarsedlar börjar 3.4 kl. 9 i kommunhuset. I år ordnar vi utdelning av sommarsedlar även i biblioteken i Veikkola och Masaby tisdag 3.4 kl. 15.00-16.30 och vid behov onsdag 4.4 kl. 10.00-11.30. Sedlarna delas ut i avhämtningsordning och de kan inte reserveras på förhand.

 

Villkor för användning av sommarsedeln:

- Den unga ska vara född åren 1999-2003 och komma från Kyrkslätt.
- Det sysselsättande företaget/den sysselsättande föreningen ska vara från Kyrkslätt.
- Arbetsgivarens skriftliga förbindelse eller arbetsavtalet ska tillställas då man löser ut sommarsedeln. Du kan skriva ut förbindelseblanketten här (på finska).
- Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.
- Anställningsförhållandet ska pågå under perioden 1.5-30.9.2018 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).
- Den egentliga lönen som betalas till arbetstagaren ska vara större än sommarsedelns värde.
- Ifall sommarsedeln inte återlämnas inom utsatt tid eller villkoren för den inte uppfylls, utbetalas inte stödet (300 euro) till arbetsgivarens konto.

Bekanta dig med anvisningarna här>>

 

I år delar vi ut totalt 100 st. sommarsedlar, värda 300 euro /sedel. Stödet för sommarsysselsättning för företag i Kyrkslätt ordnades i form av sommarsedel för första gången i fjol. Sommarsedlarna visade sig vara populära och på basis av responsen vi fick vill vi erbjuda bättre service på så sätt att sedlar kan avhämtas också i Veikkola eller Masaby under ovan nämnda tidpunkter.

 

Vind i seglen för alla som söker sommarjobb!

 

Ytterligare information: tyollisyys@kirkkonummi.fi 

Kesätöihin Kirkkonummelle