Sommarjobb för unga – ansökningstiden fortsätter

13.03.2019 20:00

Kategori: Sysselsättning Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Unga

Kommunen fortsätter fördela sommararbetsplatser

Den första ansökningsomgången för sommararbetsplatserna i februari och i början av mars var riktad till de unga som avslutar grundskolan. Sammanlagt 261 unga sökte arbetsplats och 102 unga ansökte om sommarsedel. Således återstod det cirka 60 900 euro av det anslag som var avsett för sommararbetsplatser.

Kommunen fördelar det återstående anslaget på följande sätt:

- 50 sommarsedlar à 200 euro som beviljas till unga som är födda 2001–2002 och 2004

- 44 sommararbetsplatser inom Kyrkslätts kommun med en månads anställning för unga som är födda 2001-2002, lön 800 euro + semesterpenning och semesterersättning

- 6 praktikplatser inom Kyrkslätts kommun med en månads anställning för studerande vid universitet eller högskola, lön 1500 euro + semesterpenning och semesterersättning

Ansökningstiden till sommararbetsplatserna och praktikplatserna inleds i Kommunrekry 15.3.2019. Ansökningstiden till dessa sommararbetsplatser och praktikplatser går ut 3.4.2019. Platserna lottas ut bland de sökande, om det finns fler sökande än tillbudsstående arbetsplatser.

Sommarsedlar delas ut på kommunhusets servicekontor från och med 20.3.2019 kl. 8.30 så länge som de räcker till. Identitet måste bevisas vid hämtning av sedeln.

Bekanta dig med listan över företagare som sysselsätter unga som löst ut sommarsedeln.

Företagare – om du vill sysselsätta en ung person med sommarsedel, meddela dina uppgifter via denna blankett. Listan över företagarna hjälper de unga att söka sig till dessa arbetsgivare för att tala med dem när de söker jobb.

Förutsättningen för användning av sommarsedeln är att det sysselsättande företaget eller den sysselsättande föreningen har sin verksamhet i Kyrkslätt, arbetsperioden är minst två veckor (35 h/vecka) under perioden 1.6–4.8.2019 och lönen ska vara större än sommarsedelns värde. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. För att lösa ut sysselsättningsstödet ska arbetsgivaren returnera sommarsedeln tillsammans med löneintyg per post till adressen Kyrkslätts kommun / HR, PB 20, 02401 Kyrkslätt före 31.10.2019. Av sekretessorsaker kan vi inte ta emot löneintyg per e-post.

kesätyö