Sommaren närmar sig – behöver du vaccin mot fästingburen encefalit?

10.04.2018 15:12

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Vaccinet mot fästingburen encefalit, dvs. TBE-vaccinet kallas ofta för fästingvaccin. Vaccinet är tillverkat av döda virus. Med hjälp av vaccinet kan man hindra insjuknandet i fästingburen encefalit som sprids av fästingar.

TBE-vaccinet skyddar inte mot fästingar. Det hindrar inte heller fästingen från att fästa sig på huden. Man ska komma ihåg att den vanligaste sjukdomen som sprids av fästingar är borrelios, mot vilken det inte finns något vaccin. Därför är det bra att efter varje naturutflykt göra en fästingkontroll. Även om du har fått fästingvaccinet, ska du följa upp fästingbett för att upptäcka hudförändringar. Borrelia orsakar vanligtvis en hudförändring som har skarpa gränser och som sprider sig.

Vem får vaccinet?

Du bör ta fästingvaccinet om du kontinuerligt vistas i riskområden för fästingburen encefalit (se kartan över riskområdena). I Finland har fästingburen encefalit under de senaste åren spridit sig från kusten mot inlandet. Om du på grund av din hobby (vistelse i naturen, husdjur, jakt, plockande av bär, golf, orientering) blir ofta biten av fästingar, borde du också i inlandet överväga fästingvaccinet.

Det nationella vaccinationsprogrammet kommer i år att omfatta nya områden, där frekvensen av fästingburen encefalit överstiger 15 fall per 100 000 invånare. Institutet av hälsa och välfärd har bedömt förutsättningarna för utvidgningen från fall till fall. De nya områdena är Kemis södra stadsdelar, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand samt ön Preiskari utanför Brahestad. Man fortsätter vaccinationerna på Åland, i Pargas och i Simo.

Vaccinet kan vara nyttigt också på många andra orter, såsom i Kyrkslätt. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att det lönar sig att skaffa och betala vaccinet själv, om man vistas längre på området eller rör sig aktivt i naturen. Vaccinet mot fästingburen encefalit är avgiftsbelagt. För att få ett recept ring till din hälsostation. Hämta vaccinet från apoteket och ta vaccinet med dig när du besöker hälsovårdarens vaccinationsmottagning. Du kan boka en tid till vaccinationsmottagningen på hälsostationens tidsbeställningsnummer. Du kan också komma till hälsostationen i Kyrkslätts centrum utan tidsbeställning torsdagar kl. 8–9.

Ytterligare information: https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/tbe-vaccin

Punkki