Sommar med Riento-cykel för de äldre i Kyrkslätt

26.07.2019 14:25

Kategori: Seniorer Idrott och friluftsliv Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har vårdhemmet Lindgården, servicehuset och hemrehabiliteringen en Riento-cykel i gemensam användning under avtalsperioden 1.5.2019–31.10.2021. Just nu pågår den första Riento-sommaren. Riento-specialcyklar tillverkas och uthyrs av Muksubussi Oy för långvarigt bruk för äldre- och handikappservicen.

Med hjälp av specialegenskaper kommer man lätt igång

Riento är en säker, stabil och lättkontrollerad cykel. Cykeln har två säten, och där sitter cyklisterna bredvid varandra; den ena styr, men båda kan trampa. Arbetstagaren fungerar alltid som ordinarie förare och klienten fungerar som hjälpförare. På cyklisterna sätts en cykelhjälm, och hjälpföraren sitter stadigt i sitt säte med hjälp av 3-punktsbältena i cykeln. Med Riento kan man röra sig både på sommaren och på vintern.

Riento gör det möjligt för personer med olika många nivåers funktionsförmåga att röra sig, för den har många specialegenskaper. Sitsdelen svänger åt sidan för på- och avstigning. Pedalinställningarna stöder olika rehabiliteringsmål, för man kan justera pedalerna antingen så att de snurrar av sig själva, i viloläge eller så att de fungerar med muskelkraft.  Den elektriska motorn garanterar lätt körning även i de brantaste uppförsbackarna och t.ex. i vinterväder. Det finns även back!

Riento-cykling aktiverar och piggar upp

Användningen av cykeln ökar den psykiska och fysiska funktionsförmågan. Åkarens fötter rör sig, vilket har stor betydelse bl.a. för knä- och höftlederna. För många äldre är cykling en bekant rörelseform, och särskilt kvinnor har rört sig mycket med cykel. Däremot har inte alla de äldre tidigare använt hjälm.

Turer med Riento-cyklar aktiverar och piggar upp. De omgivande landskapen varierar, och cyklisterna kan känna vinden blåsa på kinderna. Det skapar frihet. I Kyrkslätt kan man åka med Riento även vid regn, för cykeln har ett skyddstak med vindruta som man kan öppna och stänga. Man kan också säga att cykeln är snygg! Riento-cykeln för de äldre i Kyrkslätt är gul och har ett grått skyddstak. På framdelen av cykeln står texten ”Hyvällä mielellä – med glatt sinne!”, och bakdelen berättar att äldreservicen i Kyrkslätt kör framför dig. 

I sommar sysselsatte Kyrkslätt kommun alla de villiga unga som avslutat grundskolan för två veckors perioder. De unga som jobbar på Lindgården, servicehuset och hemrehabiliteringen har fört äldre på somriga åkturer med Riento-specialcyklar i juni och juli.

 

Riento