SoMEDIA in our life

Projektet SoMEDIA in our life är ett projekt som planerats av den internationella gruppen i ungdomslokalen i Masaby allaktivitetshus. Projektet har finansierats genom Europeiska kommissionens Erasmus+-program. Projektet genomförs som ett ungdomsutbyte sommaren 2018. Under ungdomsutbytet tillbringar 10 unga och 2 handledare från Kyrkslätt och 12 unga och 2 handledare från Fontanes en vecka tillsammans i ungdomslokalen i Masaby allaktivitetshus och i Helsingfors. Efter veckan reser grupperna tillsammans via Paris till Fontanes i södra Frankrike.

Under utbytet går de unga först igenom grundbegreppen inom media, sociala medier och mediekritik och efter det fördjupar de sin inlärning i Frankrike. De unga har själva planerat programmet och vill bekanta sig djupare med moderna medier och tänka igenom och identifiera hur de använder internet och sociala medier och hur sociala medier inverkar på det vardagliga livet.

Ytterligare information om Erasmus+-programmet

Ytterligare information

Martta-Liisa Kosonen
tfn 040 126 9817

Joni Laine
tfn 040 511 8172

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi