Som assistentens arbetsgivare

I Kyrkslätt ordnas personlig assistans i främsta hand enligt den s.k. arbetsgivarmodellen. I arbetsgivarmodellen fungerar den assisterade själv som assistentens arbetsgivare. Vårdnadshavaren verkar som arbetsgivare för en assisterad person som är minderårig. Då skaffar arbetsgivaren sin assistent själv och kan sålunda besluta vem och en hurudan arbetstagare som passar honom/henne. För arbetet som personlig assistens krävs ingen särskild utbildning eller arbetserfarenhet. Vem som helst som lämpar sig för uppgiften kan alltså verka som personlig assistent, men i regel inte en nära anhörig. Arbetsgivaren fastställer också själv assistentens arbetstider och arbetsuppgifter samt ansvarar för de lagstadgade skyldigheter som ankommer på arbetsgivaren. I Kyrkslätts kommun sköts assistentens löneutbetalning och lagstadgade försäkringar på arbetsgivarens vägnar efter att arbetsgivaren tillställt de handlingar som krävs. I fråga om rekryteringen av assistent och andra ärenden i anslutning till arbetsförhållanden kan arbetsgivaren be om handledning av handikappservicens socialhandledare.

Blanketter och ytterligare information:

Guide för personlig assistans

Arbetsavtal

Löneutbetalning

Företagshälsovården

Försäkringar

Arbetsturplan

Arbetstidslista

Ifyllningsanvisningar till arbetstidslista

Arbetstidslista, personlig assistans max 4/dag, månadens dagar 1.-15.

Arbetstidslista, personlig assistans max 4/dag, månadens dagar 16.-31.

Anvisningar vid assistentens sjukledighet

Anmälan om ändringar

Andra nyttiga länkar:

Assistent-info
HETA-liitto
Kynnys ry