Solel till hemmet och stugan -invånarkväll 19.3.2018

12.03.2018 09:16

Kategori: Service Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Måndag 19.3.2018 kl. 17.45–20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2

Möjligheterna att utnyttja solel i små-, hög- och radhus samt i stugor har utvecklats under de senaste åren! Hurdana system finns det nuförtiden? Hur stora investeringar behövs? Hur mycket el är det möjligt att producera med systemen? Betalar systemen sig tillbaka?

Kom och lyssna till och diskutera. Du kan också få svar på dina frågor av de bästa sakkunniga inom branschen!

PROGRAM (på finska)

Evenemanget är gratis.

Tilläggsinformation: jarkko.hintsala@elisanet.fi, 040 140 5930

lumi ja aurinko