Solarium

  • Tiderna kan bokas i kassan, tfn 040 126 9412
  • Priser 7,10 e/gång och 10x 60 e
  • Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år.

Använd inte solarium

  • om du är under 18 år
  • om du bränner dig lätt i solen
  • om du har förhöjd hudcancerrisk (mycket födelsemärken eller fräknar)
  • om du eller en släkting haft hudcancer

I social- och hälsovårdsministeriets (SHM) nya förordning om begränsning av exponering för ickejoniserande strålning har man bestämt ett maximivärde för ultraviolettstrålning, vilket begränsar användningen av solarier. En person under 18 bör inte använda solarium utan läkarordination.