Solarium

 • Tiderna kan bokas i kassan, tfn 040 126 9412
 • Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år.
 • Man får endast vistas i Solariumet i 20min.
   

Priser

solarium engångsavgift 9,20
solarium 10x 78,10

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de gånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

Använd inte solarium om

 • du är under 18 år
 • din hud för tillfället är bränd
 • du bränner dig lätt i solen
 • du har bränt dig ofta i solen som barn
 • du inte blir brun i solen
 • din hud är ljus eller du har fräknar
 • du har rikligt med födelsemärken
 • du eller en nära släkting haft hudcancer
 • du använder medicin eller kosmetika som gör dig känslig för ljus

I social- och hälsovårdsministeriets (SHM) nya förordning om begränsning av exponering för ickejoniserande strålning har man bestämt ett maximivärde för ultraviolettstrålning, vilket begränsar användningen av solarier. En person under 18 bör inte använda solarium utan läkarordination.