Solarium

  • Tiderna kan bokas i kassan, tfn 040 126 9412
  • Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år.
     

Priser

solarium engångsavgift 7,10
solarium 10x 60,00

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de gånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

Använd inte solarium

  • om du är under 18 år
  • om du bränner dig lätt i solen
  • om du har förhöjd hudcancerrisk (mycket födelsemärken eller fräknar)
  • om du eller en släkting haft hudcancer

I social- och hälsovårdsministeriets (SHM) nya förordning om begränsning av exponering för ickejoniserande strålning har man bestämt ett maximivärde för ultraviolettstrålning, vilket begränsar användningen av solarier. En person under 18 bör inte använda solarium utan läkarordination.