Sökande av understöd för boenderådgivningsverksamhet år 2018

01.12.2017 09:31

Kategori: Kungörelse

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar år 2018 totalt 0,9 milj. euro för boenderådgivningsverksamhet. Ytterligare uppgifter samt ansökningsblankett från www.ara.fi (Lån och bidrag).

 

Ansökningarna med bilagor skall skickas till ARA senast 15.1.2018 till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Vesijärvenkatu 11 A, PB 30, 15141 Lahtis.

 

Ifall ansökaren är ett samfund eller organisation skall placeringskommunens utlåtande om projektet bifogas i ansökan.  Begäran av utlåtanden skickas skriftligen till adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

 

 

Kyrkslätt den 1.12.2017

 

Kyrkslätts kommun

Kommunaltekniska väsendet