Sök NTM-centralens understöd för bekämpning av skadliga främmande arter - ansökan har börjat 18.10.2021

01.11.2021 07:28

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

NTM-centralen i Kajanaland beviljar statsunderstöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter.

Understöd kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund.

Bekämpningen av främmande arter är till nytta för hela orten och området genom att också främja återhämtning av de ursprungliga arterna till behandlade områden.
Bekämpningen av främmande arter grundar sig på lagen och förordningen om främmande arter samt på planer för bekämpning av invasiva främmande arter.

Ansökningstiden för understöden är 18.10.2021–30.11.2021.
Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Kajanaland.

Ytterligare information: https://www.ely-keskus.fi/haitalliseksi-saadettyjen-vieraslajien-hallinnan-edistamisen-avustushaku

Ansökningsblanketten finns i e-tjänsten: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut

Kontaktpersoner:

NTM-centralen i Kajanaland
Reima Leinonen
tfn 0295 023 799
e-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kyrkslätts kommun
Jeena Vesivalo
Kansliträdgårdsmästare
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Spansk skogssnigel i Kajanaland. (foto: Reima Leinonen)