Södra Kyrkslätt

Detaljplan för Pickalaviken

Program för deltagande och bedömning (Anniina Lehtonen)

Edesholmen stranddetaljplan

Planförslaget framlagt 21.8 - 22.9.2017. (ritn. 3307, Seppo Mäkinen).

Stranddetaljplan för Rastiranta

Planförslaget framlagt 12.3 – 13.4.2018. Invånarmöte 26.3.2018. Ansvarig planläggare Anna Hakamäki).
Se sidan www.kyrkslatt.fi > BOENDE OCH MILJÖ  > Framlagda nu och nya projekt

Öfvergård

Planen godkänd i kommunfullmäktige 14.5.2018. (ritn. 3332, Anna Hakamäki)
(Har inte ännu vunnit laga kraft)

Briggstranden

Förslaget till detaljplan för Briggstranden framlagt 15.8. - 16.9.2016. (ritn. 3258, Anna Hakamäki)

Förslaget till stranddetaljplan för Loman

Förslaget till stranddetaljplan framlagt 14.3. - 15.4.2016. (ritn. 3213, Seppo Mäkinen)

Kantvik delgeneralplan

Programmet för deltagande och bedömning godkänt. (Anna Hakamäki)

Planekonomisk bedömning för delgeneralplanen för Kantvik(på finska)

Mössö stranddetaljplan

Utkastalternativ A
Utkastalternativ B
De alternativa planutkasten framlagda 11.5. - 12.6.2015. (ritn. 3198, 3199 Seppo Mäkinen)