Socialhandledning för rehabiliteringsklienter inom mentalvård

Socialhandledningen för rehabiliteringsklienter inom mentalvården är en tjänst avsedd för klienter som fyllt aderton år.

Socialhandledningen erbjuder tidsbundet stöd och hjälp i vardagliga problem, i frågor kring det praktiska i vården, i frågor med anslutning till samarbete med tjänstemän osv.

Socialhandledaren samarbetar med mentalvårdstjänsterna, socialarbetet och med övriga ur klientens synvinkel centrala samarbetsparter. Socialhandledningens centrala arbetsform är hembesök och nätverksarbete. Service enbart på finska.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Tjänster för missbrukare och mentalvårdstjänster
rehabilitering / psykisk rehabilitering

Kontaktuppgifter


Sockenstugustigen 3

Socialhandledare

Tel 040 1269 691