Socialhandledare, vård- och omsorgssektorn, barnskydd

27.06.2019 16:06

Kategori: Kungörelse

SOCIALHANDLEDARE
Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, barnskydd
Jobbnyckel 242544

SOCIALHANDLEDARE INOM VÅRD UTOM HEMMET OCH EFTERVÅRDEN

I teamet för barnskydd i Kyrkslätt finns en ledig tjänst som socialhandledare från enligt överenskommelse. Tjänsten som socialhandledare ingår i teamet för vård utom hemmet och eftervård med 4 socialarbetare och 2 socialhandledare. Till socialhandledningen inom vård utom hemmet hör att arbeta som arbetspar till socialarbetaren inom familje- och anstaltsvården och rådgivning och handledning för familjevårdare. Uppgiften är ny och uppgiftsbeskrivningen utvecklas tillsammans med teamet. 

Verksamhetsstället för vård utom hemmet och eftervården ligger i Kyrkslätts centrum på adressen Åbackavägen 1, 02400 Kyrkslätt. Behörighetskrav: Behörighet enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Uppgiften förutsätter förmåga till självständigt arbete, god förmåga att samarbeta och bilda nätverk, goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit. Arbetsuppgifterna kräver snabb förmåga att bedöma och fatta beslut samt beredskap inför krisarbete. Vi anser att det är viktigt med klientcentrering av tjänsterna, förebyggande verksamhetssätt och mångprofessionellt arbete.

Uppgiftsrelaterad lön: 2690,95 €/mån.

Avtalsområde: AKTA Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Ytterligare information ges av chefen för socialarbetet Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040 756 1411.

Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt senast 15.7.2019 före kl. 12 via Kommunrekry,

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.