Socialhandledare, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, socialtjänster, vuxensocialarbete, utkomststöd

10.09.2018 15:12

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, socialtjänster, vuxensocialarbete,
utkomststöd

 

5000992262

 

Inom vuxensocialarbetet ledigförklaras en tjänst som socialhandledare i teamet för personer i arbetsför ålder fr.o.m. 1.12.2018 eller enligt avtal.

 

Vuxensocialarbetet i Kyrkslätt förnyas. Vi söker en socialhandledare till en ledig tjänst inom åldersgruppen 30-64-åringar fr.o.m. 1.12.2018. Till uppgifterna hör bl.a. vuxensocialarbetets telefonrådgivning, övrig rådgivning och handledning, inledande kartläggningar och bedömningar av servicebehov (klienter som inte behöver särskilt behov), uppföljning och genomförande av målen i planerna inom socialarbetet tillsammans med klienter och nätverk, fungerande som arbetspar med socialarbetaren inom det egna teamet, handläggning av kompletterande utkomststöd. Målet är att stöda klienternas sociala välmående, funktionsförmåga och i att på egen hand klara av olika situationer i livet.

 

Inom vuxensocialarbetets enhet för personer i arbetsför ålder arbetar 3 socialarbetare och 2 socialhandledare. Servicen för invandrare (integrationsarbete, socialarbete och handledning) och socialarbetet och handledningen för de äldre hör också delvis till samma arbetsenhet.

 

Tidigare erfarenhet av socialhandledning inom socialservice och arbete med utkomststöd samt kunskaper i svenska räknas som meriter.

 

Behörighetskrav är med 14.12.2017/925 och 817/2015 (Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården) förenlig rätt att arbeta som handledare / socionom inom socialvården.

 

Den uppgiftsrelaterade grundlönen är 2664,31 euro/mån.

 

Förfrågningar: ledande socialarbetaren för vuxensocialarbete Pia Sandström-Hentilä, tfn  040 126 9134 eller chefen för resultatområdet socialtjänster Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040 756 1411.

 

Ansökningar senast 5.10.2018 före kl. 12.00 elektroniskt via Kommunrekry.

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi