Socialarbetare, Kyrkslätts kommun, resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan, resultatenheten handikapptjänster

30.10.2018 14:38

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun, resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan, resultatenheten handikapptjänster

Socialarbetare

Inom Kyrkslätts handikappservice ledigförklaras en  tjänst som socialarbetare fr.o.m. 1.2.2019.

Målet med handikappservicen är att göra det möjligt för kommuninvånare med funktionsnedsättning att leva ett bra och meningsfullt liv i jämlikhet med andra kommuninvånare.

Till uppgifterna för socialarbetaren inom handikappservice hör bl.a. bedömning av klientens servicebehov, uppgörande av en serviceplan, beslut om service samt samarbete med mångprofessionella sakkunniga. Specialtjänster och stödåtgärder ordnas enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och lagen om service och stöd på grund av handikapp för kommuninvånare i alla åldrar.

Vid handikappservicen arbetar tre socialarbetare, två socialhandledare, en servicesekreterare och en ledande socialarbetare.

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15). Om det saknas sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren, kan uppgiften tillfälligt besättas för högst ett år med en person som studerar till socialarbetare och som med godkänt resultat utfört grund- och ämnesstudier och praktik inom socialarbete. Vi uppskattar tidigare erfarenhet av socialarbete inom handikappservice och goda kunskaper i finska och svenska. Möjligheten att använda egen bil är till fördel i arbetet.

Den som väljs till tjänsten ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgifterna som hör till tjänsten samt ett straffregisterutdrag för arbete med barn.


I uppgiften iakttas en prövotid på sex månader.


Uppgiftsrelaterad lön: 3 403,38 euro/mån.


Ytterligare information: Jenny Rusk, vik. ledande socialarbetare inom handikappservicen, tfn 040 126 9692 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi


Skicka din ansökan senast 23.11.2018 före kl.12:00 på kommunrekrys elektroniska blankett (jobbnyckel 201613).


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi