Socialarbetare inom vården utom hemmet barnskyddet, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, socialtjänster, barnskydd, jobbnyckel 248925

03.09.2019 14:45

Kategori: Kungörelse

Socialarbetare inom vården utom hemmet barnskyddet

Vård- och omsorgssektorn, Socialtjänster, Barnskydd

Jobbnyckel 248925

 

Inom barnskyddet i Kyrkslätt finns en ledig tjänst som socialarbetare inom vården utom hemmet. Teamet för vården utom hemmet och eftervården består av fyra socialarbetare och två socialhandledare. Den lediga tjänsten är en tjänst som socialarbetare inom institutionsvården.

 

År 2018 utbildade vi hela personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra en systemisk barnskyddsmodell, och vi utvecklar arbetet enligt modellen. Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder teamen regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete om arbetstagaren så önskar.

 

Till socialarbetarens uppgifter inom vården utom hemmet hör att verka som socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Socialarbetaren genomför vård utom hemmet i enlighet med klientplanen i samarbete med barnet och barnets föräldrar samt nätverken.

 

Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

 

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3697,83 €/månad.

 

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

 

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.  Kunskaper i svenska räknas som merit.

 

Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen.

 

Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten www.kuntarekry.fi. Ansökningstiden går ut 20.9.2019 kl. 12.00.

 

Intervjuerna hålls under vecka 39 och 40. Vi intervjuar sökande redan under ansökningstiden. Vänligen lämna därmed in din ansökan i god tid. Arbetet börjar 7.10.2019 eller senare enligt överenskommelse.

 

Ytterligare information ges av ledande socialarbetaren inom barnskyddet Maria Isoaho tfn 040 741 0892 och chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto tfn 040-7561411 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Arbetet börjar: 7.10.2019 eller enligt överenskommelse

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.