Social- och hälsovårdsreformen

Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå, vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) samt Västra Nylands räddningsverk bygger tillsammans Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdet betjänar fr.o.m. 1.1.2023.

Till Västra Nylands områdesfullmäktige väljs 79 fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är 1.3.2022–31.5.2025.

Det temporära beredningsorganet ska bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet.

Till Västra Nylands områdesfullmäktige väljs 79 fullmäktigeledamöter. Mandatperioden är 1.3.2022–31.5.2025.

Västra Nylands välfärdsområde

Prenumerera på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev 

Social- och hälsovårdsreformen (Statsrådet)

Social- och hälsovårdsreformen (Institutet för hälsa och välfärd)

Välfärdsområdesval (Justitieministeriet)