Social- och hälsovårdsbranschens bidrag

Vård- och omsorgsnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Ansökningstiden för bidragen går ut 1.4.2021

Vård- och omsorgsnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen. Med bidragen understöds verksamhet som ordnas av föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen i Kyrkslätt.

 

Kriterierna för beviljande av bidrag

Vi har i bruk en blankett som kan lämnas in elektroniskt

Blanketten kan också skrivas ut och återlämnas per post till adressen:

Kyrkslätts kommun / Registraturen
Referens: "Bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen"
PB 20
02401 Kyrkslätt

 

Ni kan också lämna in ansökan inom utsatt tid till kommunhusets servicekontor, Ervastvägen 2. Märk kuvertet "Bidrag till föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen".

Försenade ansökningar handläggs inte.

Ytterligare information ges av kanslisekreterare Elli Laiho, e-post förnamn efternamn@kirkkonummi.fi

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Hälsovårdens stöd av likställda och frivilligverksamhet,Socialtjänster - Stöd av likställda och frivilligverksamhet inom socialtjänsterna
understöd (bidrag) / understödsslag