Snöplogningsskador repareras i maj

28.04.2021 15:34

Kategori: Gator och vägar

Alla skador som orsakats av vinterunderhållet på kommunens gator och andra områden repareras under maj månad.

Vinterunderhållet har skadat bl.a. kantstenar och gräsmattor. Alla skador som snöplogningen orsakat på kommunens områden repareras före 31.5.2021.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi

Snöplogningsskada