Snökonst och öppet hus hos finskspråkiga familjedagvården

28.01.2019 14:33

Kategori: Småbarnspedagogik

Den underbara, sanna, riktiga vintern kom till Kyrkslätt och barnen är säkert de som gläder sig mest! Då snön kom fick utelekarna ny energi och vi grävde fram snöspadar, åklappar, pulkor, skridskor och skidor – och fingerfärg! Barnen i den finskspråkiga familjedagvården i Jolkby, Hindersby och Jorvas samlades och målade tillsammans ett snökonstverk bredvid lekplatsen på Knutsvägen. De 1–5 år gamla barnen målade en Mätarmask i snön genom att spreja fingerfärgsvatten med sprej- och saftflaskor.

Målningsprojektet beskriver på ett bra sätt dagens familjedagvård där vårdarna med sina grupper på fyra barn samlas flera gånger i veckan för att leka, röra på sig, pyssla och sjunga. Fastän familjedagvård i huvudsak är småbarnspedagogik i vårdarens hem, får barnen också många vänner från de andra vårdarnas barngrupper, då vi leker tillsammans i parker, klubbar och jumpor. I en liten vårdgrupp beaktas varje barns behov och inlärningen av livsfärdigheter sker i en trygg och hemlik miljö. Familjedagvård passar för barn i alla åldrar inom småbarnspedagogiken och familjedagvårdsverksamheten stämmer överens med planen för småbarnspedagogik.

I kommunen finns 22 familjedagvårdare av vilka två är svensksrpåkiga. Läs mer om ansökan till småbarnspedagogiken.

De finskspråkiga familjedagvårdarna i Jolkby, Hindersby och Jorvas ordnar öppet hus  i ungdomslokalen i Bredberget (Skogsnymfsgränden 2), on 13.2 kl. 9.30-11.00.

De finskspråkiga familjedagvårdarna i centrumområdet ordnar öppet hus i klubbrummet på Kungsvägen 5-7, ti 12.2 kl. 9.30-10.30.

Välkommen att träffa familjedagvårdarna på området, ställa frågor om familjedagvård och tillika leka, pyssla och sjunga i alla hjärtans dags tecken!

Barnen har målat en mätarmask i snön