Smittspårningen är överbelastad

03.12.2021 09:02

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Enheten för smittsamma sjukdomar i Kyrkslätts kommun är mycket belastad på grund av gruppexponeringar. Det kan ta flera dagar att kontakta positiva och exponerade och svara på meddelanden och telefonsamtal. Vi beklagar fördröjningen.

fyrlogo