Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens läs- och lovtider

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

De vanligaste skolloven medför också ändringar i småbarnspedagogikens öppettider. Under höstlovet, jullovet, sportlovsveckan och under sommaren (juni, juli och augusti) är de kommunala daghemmen öppna så att grupper och/eller daghemmen som ligger nära varandra, slår ihop sin verksamhet. Om lovtiderna meddelas separat, och vårdnadshavarna får besvarar förfrågningar om vårdbehovet.  Förskoleundervisning och klubbverksamhet inom öppen småbarnsfostran ordnas inte under dessa tider. Familjedagvårdens verksamhet har skurits ner på grund av dagvårdarnas semestrar, och barnens vård ordnas då på reservvårdsplatsen. De privata serviceproducenterna informerar sina kundfamiljer om avvikelser i enhetens öppettider.

Daghemmen

  • I juni kan små enheter och barngrupper i daghemmen slås ihop (dvs. verksamheten reduceras för att motsvara behovet av vård).
  • I juli koncentreras verksamheten till ett daghem/serviceområde.
  • Verksamheten kan skäras ner i enlighet med vårdbehovet också under andra tidpunkter, om situationen så kräver.

Förskoleundervisning

Inom förskoleundervisningen följs skolornas läs- och lovtider.

Läs- och lovtider läsåret 2018-2019
Höstterminen, onsdag 8.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov lördag 13.10.2018 - söndag 21.10.2018
Ledig dag fredag 7.12.2018
Julov lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019
Vårterminen, måndag 7.1.2019 - fredag 31.5.2019
Sportlov lördag 16.2.2019 - söndag 24.2.2019

Invånarparker

I juli är en invånarpark öppen.

Klubbar

Klubbarna följer i allmänhet förskoleundervisningens läs- och lovtider.