Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens kundbetjäning och kontaktuppgifter

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

finsk småbarnspedagogik:
Servicenummer: 050 5774 755
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi
Telefonrådgivningstider:
Måndag-fredag kl. 8.30-11.00 

svensk småbarnspedagogik:
E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
tfn 040 0807 631

Småbarnspedagogikens serviceområden (finsk småbarnspedagogik)

Privat småbarnspedagogik
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Mirja Toivonen tfn 040 1269 759

Småbarnspedagogiken på centrumområdet
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Kirsti Päärnilä, tfn 040 1269 757

Småbarnspedagogiken på norra området och på östra området
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Servicehandledare inom småbarnsfostran Karoliina Purola tfn 040 1269 758

Familjedagvård
Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Familjedagvårdsledare Sari Siekkinen tfn 050 5880 664

Frågor gällande svensk småbarnspedagogik på de olika områdena
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi
Dagvårdschef Margot Flinck (vikarie Christina Broman t.o.m 27.1.2019), tfn 040 0807 631

Småbarnspedagogikens förvaltning och ledning

Besöksadress: Ervastvägen 2, 3 vån., 02400 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma puh. 040 5867 290 
Planerare Tarja Kotamäki, tfn  040 5812 958 
Specialdagvårdskoordinator Marjatta Reiman, tfn 0505774 991

Dagvårdschef Margot Flinck (vikarie Christina Broman t.o.m 27.1.2019), tfn 040 0807 631

Servicesekreterare Tiina Vehmainen tfn 040 1269 301
Servicesekreterare Susanna Whitaker tfn 050 4143 597
Redovisningssekreterare Tuula Savinainen tfn 050 4143 596

E-postadresser

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kontaktuppgifter för stöd för växande, utveckling och lärande
Kontaktuppgifter till specialbarnträdgårdslärare med vidgat arbetsområde