Småbarnspedagogikens föräldrakvällsserie – 8.6 är temat naturpedagogik och hållbar utveckling och 15.6 är temat barnens rörelse samt planeringen av Kyrkslättsäventyret

04.06.2021 09:05

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik pågår olika utvecklingsprojekt. I och med projekten ordnas en serie föräldrakvällar riktade till alla föräldrar i Kyrkslätt. Välkommen med för att höra om och diskutera de olika temana.

Deltagarlänken har skickats till vårdnadshavarna. Den öppna dagvårdens kunder kan i sin tur be om deltagarlänken från invånarparkerna. Länken är densamma för båda föräldrakvällarna.

Tisdag 8.6, kl. 17–18: Naturpedagogik och hållbar utveckling

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik tillbringar barnen en dag i veckan utomhus då de lär sig och leker i ute naturen. Varför är det bra och hur kan man göra det hemma?  Miljöpedagog och lärare inom småbarnspedagogik Merja Leinonen berättar om ämnet och ger också tips om utflyktsplatser i Kyrkslätt.

Ytterligare information: merja.leinonen(at)kirkkonummi.fi

Tisdag 15.6, kl. 17–18: Rör på dig med mig! – Kyrkslättsäventyr (OBS! Ändrad tidpunkt.)

Projektkoordinator Essi Kaipainen berättar kort om barnens rörelseaktivitet och projektet Rör på dig med mig!. Huvudtema är planeringen av Kyrkslättsäventyret som är ett äventyr som får familjerna att röra sig. Vi vill gärna höra hurdant ni tycker att Kyrkslättsäventyret kunde vara. Utgående från idéerna planerar vi ett digitalt och avgiftsfritt Kyrkslättsäventyr som är öppet för alla.

Ytterligare information: essi.kaipainen(at)kirkkonummi.fi

Föräldrakvällsserien fortsätter hösten 2021

Föräldrakvällsserien fortsätter under hösten 2021 med teman läsande och digi. Mer information om dessa kommer senare.

Kyrkslätts fyrlogo