Småbarnspedagogiken och utbildningen rekryterar

Kom och skapa framtidens Kyrkslätt tillsammans med oss!

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns mycket innovativt kunnande och vi utvecklar aktivt vår verksamhet. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter. Välkommen med i vår glada och professionella skara!

You must approve to our use of cookies to view this content.

lapsiystävllinen kunta