Småbarnspedagogiken i Kyrkslätt arbetar målmedvetet för en hållbar framtid - arbetet inom miljöfostran ger föredömligt resultat

08.06.2021 16:46

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Efter medlet av maj berättade vi glada nyheter från småbarnspedagogiken då Föreningen för miljöfostran FEE Suomi beviljade så många som femton aktörer inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt Grön Flagg-certifikat. Arbetet i daghemmen och invånarparkerna inom miljöfostran och hållbar utveckling ger strålande resultat.

I Kyrkslätt fick invånarparken Fyyri, Invånarparken Släntgården och Invånarparken Veikkosvinden, Kantvikin päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Koskentorin päiväkoti, Masalan päiväkoti, Neidonkallion päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Ravalsin päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, Jokirinteen päiväkoti samt Hommas daghem och Prästgårdsbackens daghem sitt första Grön Flagg-certifikat. Tidigare har även Sepänkankaan päiväkoti och Laajakallion päiväkoti beviljats samma certifikat.

I Kyrkslätt är deltagandet i programmet Grön Flagg en del av fostran till ett hållbart levnadssätt. Barnen deltar aktivt tillsammans med pedagogerna i att ställa mål och välja och bedöma verksamhetssätt.  De ansvarsfulla val och lösningar som görs tillsammans i vardagen lär in ett hållbart levnadssätt och stärker barnens roll som miljöaktörer. Barnen lär sig måttlighet, sparsamhet och att reparera och återanvända.

Inlärning i naturen är en bestående del av småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Alla barn tillbringar en dag i veckan i naturen tillsammans med sin grupp för att röra på sig och lära sig. Social gemenskap, respekterande av andra och miljön samt glädje av att göra saker tillsammans är redan en del av verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

Grön Flagg-arbetet i daghemmens vardag

Då man i Kyrkslätt började utveckla miljöfostran som en del av tyngdpunktsområdena för småbarnspedagogiken, var man lite tveksam i en del av daghemmen. Man trodde att det kräver ett invecklat och till och med omöjligt arbete för att uppnå Grön Flagg-certifikatet. Men så var det inte! Idag är Kyrkslätt en verklig pionjär som gör vad man lovar.

– Det är inte svårt att genomföra programmet, och det är lätt att inbegripa det i både den ledda verksamheten och i vardagssysslorna, berättar miljöpedagog Merja Leinonen.

Tydliga verksamhetssätt och strukturer stöder utvecklingen av verksamheten i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Både barn och vuxna märker att man uppnår målen med små handlingar i vardagen. Miljöråden i daghemmen och inom familjedagvården har också medfört ett nytt sätt att agera. I råden kan barn i olika åldrar delta i planeringen av verksamheten och samtidigt lära sig mötesteknik och att de på riktigt kan påverka saker.

– Man når målen med små handlingar och får synliga resultat från början. Det är mycket givande, fortsätter Leinonen.

Det finns många olika teman i Grön Flagg-programmet, så man kan välja de som lämpar sig bäst för sin verksamhet. Minskning av avfall har varit ett tema på flera av småbarnspedagogikens verksamhetsställen. Vatten och vårt gemensamma jordklot har också varit populära.

Man har helt konkret vägt mängden bioavfall. Målet är att ta så mycket mat som man orkar äta och minska svinnet. Man har diskuterat med barnen om varifrån maten kommit till bordet och antalet händer som maten kommit via innan den når tallriken. Mycket praktiskt alltså.

Man har tecknat på båda sidorna av pappret. Man har samlat och sorterat skräp och i synnerhet funderat på hur man kunde minska på sakerna och avfallet som uppstår av dem. Måste man alltid köpa nytt eller kunde man reparera det gamla, piffa upp det, låna eller köpa på loppis. Eller helt och hållet låta bli att skaffa. Är produkten man skaffat hållbar eller en engångsprodukt? Hur är det med gåvorna? Hurdana är immateriella gåvor? Föräldrarna kan ha fått en småbilsmassage eller en guidad tur till skogen som gåva.

Invånarparkerna belönades för sitt exemplariska miljöfostringsarbete och utsågs till Grön Flagg-aktörer

Utöver Grön Flagg-certifikatet premierades invånarparkerna i Kyrkslätt för sitt exemplariska arbete inom miljöfostran, då de tillsammans med tre andra aktörer utsågs till Grön Flagg-aktörer. Valet gjordes av FEE Suomis kommitté för Grön Flagg.

I invånarparkerna i Kyrkslätt var det första Grön Flagg-temat att minska avfallet. Man planerade och genomförde Grön Flagg-verksamheten tillsammans med kunderna, och betonade konkreta handlingar i verksamheten. Återanvändning, sortering och andra ekohandlingar övade man flitigt med barnen och föräldrarna genom olika lekar. I invånarparkerna ville man också satsa på att utveckla barnens relation till naturen och via det skapa entusiasm för att ta hand om miljön. Coronaåret skapade naturliga ramar för aktiv skogsutfärdsverksamhet och för att lära sig utomhus.

Inom invånarparken Fyyris Ekohjältsverksamhet ilade små ekohjältar omkring i sina hjältemantlar bland många ekohandlingar. Arbetet för miljön fortsatte också hemma då familjerna lånade hem ekohjältematerial, och tio barn har redan fått ett officiellt ekohjältemärke.

I invånarparken Släntgården i Masaby ordnade man roliga olympiska spel kring temat hållbar utveckling, där alla grenpunkter hade gjorts av återvunna material. Olympiaden fick fart på både barnen och de vuxna. Den funktionella matsvinnsveckan, som genomfördes med åskådningsexempel, intresserade också familjerna och gav dem verkligen en tankeställare.

Grön Flagg-olympiaden kring temat, fastlagsevenemanget och de många parkträffarna utgjorde höjdpunkterna på projektet i invånarparken Veikkosvinden i Veikkola.  Veikkosvindens kundfamiljer intresserade sig i synnerhet för återvinning, och ville veta mera om det. Vi sökte information tillsammans, och återvinningen kom bra igång i invånarparken. Det bästa var att familjerna ivrigt började återvinna också hemma.

I invånarparkernas Grön Flagg-projekt klarnade det för både kunderna och för personalen att hållbar utveckling inte behöver vara särskilt komplicerat eller svårt. Många insåg att de redan gjorde flera goda gärningar för att miljön ska må bra.

– I Grön Flagg-verksamheten märkte vi att det är väldigt viktigt att göra något med egna händer. Vi har så att säga låtit bli att föreläsa och lära genom att undervisa, och istället erbjudit möjligheter att själv komma till insikt, pröva på och göra själv, berättar handledaren för den öppna verksamheten Nina Heiliö från invånarparken Fyyri.

I Kyrkslätt deltar familjedagvårdarna i ett nationellt pilotprojekt

Familjedagvårdarna i Kyrkslätt är den första familjedagvårdsgruppen som i sin helhet deltar i Grön Flagg-verksamheten. De fungerar i detta hänseende som pilot, och allt eftersom arbetet framskrider ger de FEE Suomi respons på hur verksamheten löper och hur den kan utvecklas i familjedagvårdsverksamheten.

Familjedagvårdare Heli Ahlqvist har vid sidan om arbetet just blivit miljöpedagog och är en av jurygruppens entusiastiska ledare. Hon har under studietiden kartlagt hållbar utveckling inom familjedagvården.

– Vi är glada över att vi tillsammans med barnen och familjerna kan öka perspektivet på hållbar utveckling också i vardagslivet, gläder sig Ahlqvist.

Modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä

Inom småbarnspedagogiken färdas vi tillsammans mot en mera hållbar livsstil – med glädje och lärande, så som vi uttrycker det i den nya visionen för småbarnspedagogiken.

– I vår vision ville vi beskriva ett klart mål och en bild av framtiden – en sådan som inspirerar och uppmuntrar oss och ger den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken en röd tråd, berättar direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma. Med visionen gör man också målen i planen för småbarnspedagogik klarare.

– I vår vision syns starkt betydelsen av fortsatt lärande i barnets uppväxt och liv, fortsätter Vesiluoma. Fastän upplevelsen av glädje i lärandet redan i sig är en värdefull och viktig sak främjar glädjen att lära sig också intresset för att lära sig nya saker och korrelerar starkt med barnets nyfikenhet och kreativitet – som är viktiga framtidsfärdigheter.

Den nya visionen för småbarnspedagogiken skapades i samarbete med personalen så att alla har möjlighet att delta i den – alla de förslag som blivit valda till den slutliga röstningen innehöll ett uttryck och ett mål för hållbar livsstil.

Vesiluoma gläder sig särskilt mycket över att man har övergått från fagra ord till betydande åtgärder. Vi har att tacka den kunniga och entusiastiska personalen som tillsammans med barnen fördomsfritt och modigt skapar hållbar livsstil. Vi lär oss i vardagen tillsammans våra egna gärningars inverkan på andra människor, naturen och den omgivande världen.

Ekohjältarna från invånarparken Fyyri sorterar sopor