Släntgården

Invånarparken Släntgården

I Släntgården kan man skapa konst, musicera, motionera, leka och tillbringa tid tillsammans med andra barnfamiljer i en trivsam och hemtrevlig miljö. Verksamheten sker både inom- och utomhus.

  

Piennarkuja 4 02430
tfn. 040 1269 622
Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
Släntgårdens invånarpark
Öppettid
måndag-fredag
09:00 - 16:00