Skolstarten i Winellska skolan

01.08.2017 10:27

Kategori: Utbildning

Tyvärr kommer inte skolans tillfälliga utrymmen de s.k. paviljongerna att, som planerat, stå klara vid skolstarten, 15.8.2017. Vårdnadshavarna får information via Helmi om hur skolstarten arrangeras i höst. Mera information hittas också på Winellska skolans webbsida (länk till webbsidan).