Skolsamarbete

Hobbyverksamhetens skolsamarbete

HobbyHjältarna


Presentation av hobbyer under skoldagen med hjälp av kontroller. Målet är att låta barnen bekanta sig med olika hobbymöjligheter.

I HobbyHjältarna presenteras verksamheten av fritidstjänsterna och lokala föreningar.

Evenemangen ordnas på torsdagar ca kl. 9.00–15.00.

Fritidstjänsterna ansvarar för koordineringen, informeringen, genomförandet och utvecklingen av verksamheten Skolorna har en ansvarsperson som tillsammans med kontaktpersonen för fritidstjänsterna ansvarar för arrangemanget av evenemanget i skolorna. Föreningarna svarar för innehållet, handledningen och utrustningen vid sin egen kontroll.

Vill du delta i ett HobbyHjältarna-evenemang?

Du kan enligt överenskommelse komma t.ex. för enbart ett evenemang eller flera, vi kan komma överens om alla alternativ. Om evenemanget intresserar, ta kontakt med hobbykoordinator harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

Rastis-utbildningar

Rastis-utbildningen är avsedd för elever i åk 4–6 med intresse för idrott.

I utbildningen får deltagarna färdigheter att under rasterna i den egna skolan uppmuntra andra till att röra på sig samt inleda och handleda lek och spel. Under utbildningen planeras färdig rastverksamhet för den egna skolan. Man motionerar också mycket själv. Deltagarmaterialet innehåller många praktiska tips på rastmotion.

Centrala teman i utbildningen: rastmotionens särdrag, drömrasten, modellekar och -spel för motionsstunden, tips på hur man kan handleda rastlekar och -spel och inledning av Rastis-verksamheten i skolan. Utbildningen är gratis för skolorna.

utbildningen baserar sig på  ESLU:s Rastis-utbildningsverksamhet.

Rastis-utbildningarna leds i skolorna två veckor i rad, alltid 1,5 timmar i gången. Handledningen ordnas huvudsakligen på onsdagar, och man kommer överens om dem med hobbykoordinatorn Sanna Korkelainen tfn 0400-752294 tai harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

Gruppbildningar

Ungdomsledarna träffar sjundeklassisterna i början av läsåret för gruppbildning.
Gruppbildningen för elever i åk 7 innebär att ungdomsledarna träffar de nya eleverna i den grundläggande utbildningens högre årskurser klassvis och ger dem frågelekar och roliga övningar med målet att förbättra elevernas gemenskapsanda. Samtidigt bekantar sig eleverna med ungdomsledarna och ungdomslokalen.

Skolan och ungdomsledarna kommer överens om gruppbildningen på sitt område.

Rastverksamhet

Ungdomsledarna besöker skolorna och erbjuder eleverna rastverksamhet. Verksamheten ordnas i regel på torsdagar. Rastverksamheten är verksamhet som ungdomsledarna och skolan kommer överens om tillsammans.

Utlåning av motionsredskap

Du kan höra dig för till harrastustoiminta@kirkkonummi.fi om att få låna olika motionsredskap.
Det finns bl.a. flyttbara frisbeegolfkorgar, frisbeegolfdiscar, Draivia kouluun - softgolfutrustning, olika spel för gården och bollgrenar.

 

 

Presentation av hobbyverksamheten HobbyHjältarna 

Rastis-utbildningar

gruppbildningar

Skol

Utlåning av motionsredskap