Skolorna börjar på onsdag

03.08.2018 12:46

Kategori: Barn Unga Utbildning

I Kyrkslätt börjar läsåret 2018–2019 på onsdag 8.8.2018.

Vi önskar alla elever och studerande, både nya och gamla, välkomna att inleda skolåret i de olika skolorna i Kyrkslätt.

Största delen av skolorna inleder läsåret kl. 9.00 på onsdag. På grund av skolskjutsarna börjar en del av skolorna lite andra klockslag. Läs mer om både skolostarten och loven under läsåret.

Vårdnadshavarna till de elever som är berättigade till skolskjuts har fått information om skjutsarna via Helmi eller per post. Du får mera information om skolskjutsarna av skolsekreteraren i skolan, direkt av trafikanten eller från bildnings- och fritidstjänsterna. Största delen av skolskjutseleverna åker med vanlig kollektivtrafik. Dessutom sköter Taxia, Kajon, First Profit och EKT en del skjutsar. Ytterligare information om skolskjutsarna och kontaktuppgifter.

I Kyrkslätt går HRT:s bussar över till vintertidtabell redan 8.8.2018.

Om barnet följer en specialdiet ska vårdnadshavarna fylla i en anmälan om specialdiet

I början av hösten ordnas en trafiksäkerhetskampanj - Trygg skolgväg för alla - i skolorna. Under kampanjen fästs särskild uppmärksmhet vid trygga skolvägar. (https://www.kirkkonummi.fi/turvalliset-koulukuljetukset-ja-joukkoliikenne-kirkkonummella)

Några skolor i Kyrkslätt har tyvärr haft inneluftsproblem och reparationer har gjorts under sommaren. Läs mer om arbetena

Liten pojke med ryggsäck på väg till skolan