Skolorna börjar 15.8.2017!

08.08.2017 10:15

Kategori: Utbildning

Höstterminen inleds tisdagen 15.8.2017 i Kyrkslätts kommun

Läs- och lovtider för läsåret 2017-2018 hittar du här.

Svenskspråkiga skolornas kontaktuppgifter hittar du här.

Finskspråkiga skolornas kontaktuppgifter hittar du här.

koulut alkavat