Skolelevernas klimatgrupp inledde sin verksamhet

05.03.2021 16:08

Kategori: Unga Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Skoleleverna i Kyrkslätt grundade en klimatgrupp, vars syfte är att utmana kommuninvånarna till goda miljögärningar

I januari samlades elever från flera skolor runt om i Kyrkslätt till ett Meet-möte under vilket man grundade en pinfärsk klimatgrupp i kommunen. Gruppen planerar att sammankomma regelbundet under vårterminen för att fundera på åtgärder för att få eleverna, familjerna och hela kommunen att göra små och stora gärningar för miljön.

- Det var härligt att vi kunde inleda verksamheten med ett videomöte. Det var fint att se de andra deltagarnas ansikten och på så sätt redan kunna bekanta sig lite med dem, gladde sig Gesterbyn koulus representanter efter mötet.

Gruppens verksamhet inleddes dock redan i höstas då eleverna och studerandena i skolorna i Kyrkslätt fick delta i en traditionell frågestund med kommunens förtroendevalda. Temat för årets frågestund var klimatfrågor, och skolorna fick i uppgift att utveckla idéer som främjar hållbar utveckling. Ungdomarna fick rösta fram den bästa idén, och det vinnande förslaget blev Gesterbyn koulus elevkårsstyrelses idé att grunda en klimatgrupp.

- Det är ytterst viktigt att eleverna själva kan påverka dessa frågor. Att hjälpa miljön är viktigt, kommenterar representanterna för Gesterbyn koulus elevkår.

Man beslutade vid klimatgruppens inledande möte att man i första hand förmedlar utmaningarna digitalt. Till huvudkanal för verksamheten valdes Instagram, där man presenterar utmaningarna. Gruppens namn på Instagram är @ilmastoryhmä och utmaningarna hittas på sociala medierna också med ämnestaggen #kirkkonummenilmastohaaste. Man lottar ut små pris 31.3 bland de som delat bilderna.

Man sprider också budskapet med mer traditionella åtgärder; klimatgruppen har beställt tygkassar med projektets logo, vilka delas ut i skolorna. De återanvändbara kassarna kan t.ex. utnyttjas i vardagen, och användarna har glädje av dem länge. Dessutom har man via Wilma informerat alla elevernas hem om en Forms-länk via vilken familjerna kan registrera en klimatgärning som passar deras familj.

- Man kan få till stånd stora förändringar också med små saker. Att tänka på saker ökar medvetenheten: man kan t.ex. själv påverka matsvinnet om man tänker efter då man tar mat, påpekar eleverna i Gesterbyn koulu.

Klimatgruppen hoppas att så många kommuninvånare som möjligt deltar och gör goda miljögärningar!

Vilja Päätalo
Petra Dobrev
Gesterbyn koulus elevkårs handledande lärare

Klimatgruppen