Skolelever och studerande (7-17-åringar)

Vi kallar ditt barn till granskningen på den tidpunkt som vi kommit överens i samband med det senaste granskningsbesöket. Vi skickar tiden för granskningen per brev till er hemadress. Om den föreslagna tidpunkten inte passar, kan du flytta eller annullera den via vår tidsbeställning. Om er familj har precis flyttat till kommunen, och granskning av ditt barns mun och tänder vore aktuell, ta kontakt med vår tidsbeställning för att komma överens om en tid.

Utöver granskningen går vi under besöket tillsammans igenom situationen i anslutning till ert barnets tänder och mun, bettets utvecklingsskede och det eventuella behovet av tandreglering. Vi ger råd och handleder också i egenvård av ditt barns mun och tänder. I samband med besöket kommer vi överens om tidpunkten för följande kontroll. Under besöket har du en bra möjlighet att fråga våra sakkunniga om saker i anslutning till munhälsovården som du undrar över. 

Barnens tandvårdsbesök är avgiftsfria tills barnet fyller 18 år. Olycksfallsintyg är avgiftsbelagda under 18 år.