Skol- och dagisfred utlystes – ett leende hjälper!

22.08.2018 12:25

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Unga Utbildning

Skol- och dagisfred utlystes på många håll i dag, så också i Gesterby skolcentrum där eleverna från alla skolor och också från daghemmet samlades på skolgården för att utlysa skolfreden tillsammans.

Utlysandet av skolfreden inleddes med en trumpetfanfar av Valter Westerén från Winellska skolan och en sång om vänskap av eleverna i Gesterbyn koulu.

Rektorerna från Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium och Gesterbyn koulu hälsade alla välkomna och påminde om att det är viktigt att vara vänliga varandra och att verkligen se varandra och också om hur viktigt det är att samarbeta och lära sig av varandra, vilket den gemensamma skolfredsutlysningen är ett bra exempel på.

Skolfredsdeklarationen lästes upp av elever från de olika skolorna på både svenska och finska. I deklarationstexten tog eleverna upp att det finns många sätt att engagera sig i skolan, till exempel som vänelev eller i elevkåren, men att var och en är viktig för trivseln i skolan.

– Ett enkelt leende eller några ord från dig, kan ha stor betydelse för hur din klasskamrat upplever dagen.

I skolfredsdeklarationen påminde eleverna också om att det också är viktigt att vara vänlig mot varandra i sociala medier.

Den nationella skolfreden utlystes i år för 28:e gången. Temat för årets skolfred är ”Du kan påverka – ett leende hjälper”.

Oppilaat lukevat koulurauhan julistuksen