Skogstrategi enkät för kommuninvånarna

ENKÄTEN ÄR STÄNGD

Vi håller på att uppdatera Kyrkslätts skogsstrategi. Med uppdateringen av strategin försöker vi möta de förändrade utmaningarna gällande mångbruk av skogarna, uppdatera terminologin och kartlägga skogarnas möjligheter bl.a. som en del av klimatarbetet som utförs i kommunen. Som bakgrund till uppdateringsarbetet ordnar kommunen nu en enkät för kommuninvånarna och de som annars använder kommunens skogar. 

Målet med enkäten är att få information om hur invånarna i Kyrkslätt och från andra kommuner utnyttjar skogar som ägs av Kyrkslätts kommun, och vilka värderingar och önskemål som riktas till dem. Resultaten av enkäten behandlas och det utarbetas ett utkast till strategin, vilket presenteras. I samband med det samlar man in respons, och på basis av den utarbetas ännu ett förslag till strategi som man kan ge respons om och som också behandlas i samhällstekniska nämnden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om den slutliga strategin.