Skogsplan

Kyrkslätts kommun har uppdaterat naturvårds- och ekonomiskogsvårdsplanen för kommunens skogar för den följande tioårsperioden. Samhällstekniska nämnden godkände planen 22.8.2019.