Skinktricket - från fett till biobränsle!

22.12.2020 11:13

Kategori: Vattenförsörjning

Undvik stopp i avloppet, för julens stekfett till återvinning i en tom mjölkburk.  Med stekfettet från julskinkan kan man köra personbil t.o.m. 3 kilometer.