Skaterampen i centrums idrottspark har förlagts med användningsförbud.

29.06.2018 13:07

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Skaterampen i centrums idrottspark (Gamla Kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt) har förlagts med användningsförbud. Användningsförbudet träder ikraft omedelbart idag 29.6.2018. Vi meddelar då skaterampen kan användas igen.

Ytterligare uppgifter:

Ungdoms- och idrottstjänsterna

Underhållstjänsterna