Sju nya naturskyddsområden i Kyrkslätt

13.06.2018 11:22

Kategori: Finland 100 Boende och miljö

I Kyrkslätt grundades under vårens lopp sju nya naturskyddsområden. Skyddsområdena går under namnen Eriksgårds lundar och strandängar, Pahamäkis berg och hassellund, Vols naturskyddsområde, Timmermossens urskog, Kilråberget naturskyddsområde, Djupströms strandkärr och Kantvik naturskyddsområde.

Bekanta dig med de nya naturskyddsområdena

Kyrkslätts kommun ansökte om grundande av naturskyddsområden av Nylands NTM-central. Kommunen deltog på så sätt i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som en del av jubileumsåret för Finlands självständighet.

Områdena är mångsidiga till sina skyddsvärden, olika typer av skogs- och våtmarker vilka i huvudsak också är viktiga rekreationsområden. Områdenas gemensamma areal är 120 hektar. De förblir i kommunens ägo. Områdena är idag i frilufts- och rekreationsbruk och skyddet tryggar bevarandet av området som rekreationsobjekt också i framtiden. Man har fäst små skyltar med texten ”Naturskyddsområde” vid områdenas gränser. Man kommer att upprätta skötsel- och nyttjandeplaner för områdena.

Foto Tom Hindsberg