Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätts kommunhus 6.12.2018

27.11.2018 14:49

Kategori: Seniorer Barnvänlig kommun Fritid Kultur

I Kyrkslätt börjar självständighetsdagens festligheter torsdag 6.12.2018 på traditionellt vis kl. 11.30 med kransnedläggning vid hjältegravarna innan den tvåspråkiga gudstjänsten som börjar kl. 12.

Medborgarfesten med kaffeservering ordnas i år för första gången i Kyrkslätts kommunhus kl. 13-15.

Karelsk identitet igår och idag som festens tema

I kommunhusets entréhall ordnas utställningen ”Lady Ostapecks längtan till fäderneslandet” och programmet har sammanställts i andan för årets tema. I caféet finns ett barnvänligt kabinett för yngre festdeltagare. På traditionellt vis inleds festprogrammet med ett uppförande av musikinstitutets elever och kommunens hälsning framförs av kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz.

Festtalare Herman Merras

Herman Merras är född i Södra Karelen i Villmanstrand. Hans båda föräldrar var evakuerade: mamma var från Suistamo och pappa tvåfaldig flykting. Först flydde han undan den ryska revolutionen till Finland, den andra gången han tvingades fly var när Sovjetunionen annekterade Karelen.

Han flyttade till Kyrkslätt 1974 då han valdes till lärare vid dåvarande Obbnäs folkskola. Obbnäs blev senare Upinniemi på finska och även skolan bytte namn flera gånger. Herman Merras gick i pension från läraryrket 2013.

Herman Merras har varit verksam i flera förtroendeorgan i Helsingfors ortodoxa församling och den ortodoxa kyrkan i Finland. Han är fortfarande disponent för Heliga Treenighetskyrkan i Helsingfors. Landets försvar har också stått nära ända tills han fyllde 60 år och flyttades till den extra reserven. För närvarande är Herman Merras vice ordförande för Kirkkonummen Karjala-seura och komtur för Heliga Konstantins Stora riddarordens komturi i Helsingfors.

Kristiina Olanto sjunger karelska sånger

Vid festen hör vi  Kristiina Olanto framföra karelska sånger både på finska och karelska. Olanto har fasta rötter i Karelen på andra sidan gränsen. Även hennes föräldrar tvingades lämna sitt hem och evakuerades undan kriget. Hennes framlidna pappas modersmål var karelska och hemma sjöng de ofta karelska folksånger. Olantos pappa, fil.dr. Heikki Koukkunen skapade på 1970- och 80-talen i huset Bomba i Nurmes ett ”traditionslaboratorium” för det karelska språket och den karelska kulturen. Där gjorde man människor förtrogna med det karelska språket och den karelska kulturen på ett mångsidigt vis. Från barndomen härstammar den starka karelska identiteten som syns och känns i Kristiina också på andra sätt än i de karelska sångerna. ”Jag upplever saker starkt och känsloskalan är bred. Framställningen är rak och ärlig. Jag har alltid beundrat karelska kvinnor som bär på känslighet, styrka och känslosamhet”, berättar Olanto.

Samskjuts till självständighetsdagsfesten 6.12.2018 - anmäl dig i tid!

Kyrkslätts kommuns kulturväsende ordnar samskjuts till evenemanget med invataxi från olika delar av kommunen enligt behovet på basis av förhandsreserveringar.

Skjutsreserveringar tas emot senast 30.11 kl. 12.00 på blanketten, per e-post till annika.eklund@kirkkonummi.fi samt per telefon under tjänstetid (040 865 2034). De som deltar i skjutsen får tisdag 4.12 information per telefon eller e-post om när taxin anländer.

Uppgifter som behövs vid anmälan: 1. Adress 2. Telefonnummer (e-postadress om sådan finns) 3. Anmälarens namn 4. Antalet passagerare 5. rullstolar, rollatorer och andra särdrag. 6. Önskas skjuts till kyrkan 11.30 eller direkt till medborgarfesten kl. 13.00.  Alla returskjutsar avgår efter kl. 15 från kommunhuset.

Suomen lippu